GENERAL MANAGEMENT MUSIESPAÑA

Humberto Orán
Presidente Ejecutivo

Contacto: Marta Orán:
marta.oran@musiespana.com
+34 630 734 268 | +34 91 591 32 90

www.musiespana.com

Para contactar con Lucía Marín:

directora@luciamarin.com